ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ : ได้รับการบริการที่คุ้มค่า