ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการ : ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ