วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ในอดีตวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดร้าง  หลวงพ่อเพี้ยนขณะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลขุนแก้ว เห็นว่าวัดร้างแห่งนี้น่าจะมีพระสงฆ์เข้าไปอยู่ถาวร จึงมอบหมายให้ หลวงพ่อแป๊ะ ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัด และเริ่มบูรณะให้เป็นวัด