พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์ นำโดยอาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ในการสร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบของมาดามทรูโซ แต่เนื่องจากการดำเนินงานสร้างหุ่นขี้ผึ้งต้องประสบปัญหามากมาย เช่น สภาวะอากาศของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิร้อนความชื้นสูง รวมทั้งมีฝุ่นละอองมาก  ไม่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่คงทน

 

อ.ดวงแก้วฯ ได้ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าทดลองนานกว่า 10 ปี เพื่อค้นหาวัสดุอื่นที่จะนำมาแทนขี้ผึ้ง โดยวัสดุต้องมีความคงทนแข็งแรงทนทาน และไม่ทำให้คุณลักษณะพิเศษของหุ่นขี้ผึ้งด้อยคุณภาพลงไป จนสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จาก "ไฟเบอร์กลาส" ที่มีความคงทน ประณีต งดงามเหมือนคนจริงที่สุด รวมทั้งให้ความรู้สึกนุ่มนวลมากกว่าขี้ผึ้ง

 

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งด้วยไฟเบอร์กลาส ที่มีลักษณะเหมือนคนจริงมากที่สุดรูปแรก คือ หุ่นขี้ผึ้งรูปพระราชสังวราภิมณฑ์(หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวณฺโณ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลากว่า 3 ปี หลังจากศึกษาค้นคว้าทดลอง 

 

คณะผู้ร่วมงานได้เล็งเห็นว่า ผลงานชิ้นนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าขึ้นไป เพราะเป็นผลงานที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2527 จึงได้วางโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย"