ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559

21 ธันวาคม 2558
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2559 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559

ชำระภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2559

 

ภาษีป้าย

ยื่นแบบ มกราคม-มีนาคม 2559

ชำระภาษี ภายในเดือน มีนาคม 2559

 

ภาษีบำรุงท้องที่

ยื่นแบบภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินใหม่

ชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม-เมษายน 2559

 

———————————————————————————————————————

ให้ยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร.034-900441 ต่อ 21

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!