เทศบาลตำบลขุนแก้ว ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้ว ในวันที่ 27-28 เมษายน และ 1-2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. •สุนัขและแมวที่รับบริการฉีดวัคซีน ควรมีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป •เ

21 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!