เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 หมายเหตุ •เจ้าของสัตว์เลี้ยงโปรดนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน •ถ้าไม่สะดวกนำสัตว์เลี้ยง

1 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!