โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 2 การทำไส้กรอกอีสานหมู และไส้อั่ว

23 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!