กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

3 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

  นายนริด พินิจ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ อานิสงฆ์ นายชัยสิริ อินเสือสีห์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.ตำบลขุนแก้ว ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้แก่ประชาชน วัด และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลขุนแก้ว ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน และวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!