หน้าฝนนี้ ระวัง โรค มือ เท้า ปาก

24 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วิธีการป้องกัน

ล้างมือเป็นประจำ ทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำ ลดการสัมผัสใบหน้า สวมหน้ากากอนามัย ไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัด

 

https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info542_fon_5/

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!