กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2566

8 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดประชานาถ (โคกแขก) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความรู้ประชาชนด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผลการดำเนินงานดังนี้ ผู้มาใช้บริการ จำนวน 64 ราย ทำหมันสุนัข เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 8 ตัว แมว เพศผู้ 44 ตัว เพศเมีย 93 ตัว รวมทั้งหมด 146 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบทุกตัว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!