โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566

6 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 ให้กับโรงเรียนวัดประชานาถ และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!