โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นนครู โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม และหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

11 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นนครู โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม และหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ศกศ.เขต 1 พมจ.นฐ. เหล่ากาชาดจังหวัด สสอ.นศ.รพสต.ขุนแก้ว เทศบาลตำบลขุนแก้ว สสจ.นครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!