โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบปรมาณ 2567 (กิจกรรมที่ 1)

19 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลขุนแก้ว จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมที่ 1 (การพับดอกบัวถวายพระและพับช่อกุหลาบจากใบเตย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของประชาชนตำบลขุนแก้ว ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีการรวมกลุ่มและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!