โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย

8 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567
          เทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมกับ รพ.สต.ขุนแก้ว และ อสม. ดำเนินการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่บุคคลที่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2567
     โดยในครั้งนี้ กองสาธารณสุขฯ วางแผนแจกจ่ายผ้าอ้อมฯ สำหรับใช้ในช่วง 30 วัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!