วันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายสมศักดิ์ อานิสงฆ์ และนายชัยสิริ อินเสือสีห์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายราชสักการะ เนื่องใน"วันท้องถิ่นไทย”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!