โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย ฯ(โครงการที่ 2/2567)

1 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลขุนแก้ว ร่วมกับ รพ.สต.ขุนแก้ว และ อสม. ดำเนินการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่บุคคลที่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
โดยในครั้งนี้ กองสาธารณสุขฯ วางแผนแจกจ่ายผ้าอ้อมฯ สำหรับใช้ในช่วง 30 วัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!