ซ่อมแซมหอถังนางชิ้น หมู่ 1

2 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ผู้รับเหมากำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมหอถังนางชิ้น หมู่ 1 ทำให้น้ำไม่ไหลและใช้การไม่ได้ 
จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!