กิจกรรมในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

13 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ขุนแก้ว ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว 
 
ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว เนื่องจากเป็นสัตว์ที่นำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้ง่าย
 
สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 
หากท่านใด ไม่สะดวกนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนตามวันเวลาที่กำหนดได้ สามารถติดต่อขอรับวัคซีนพร้อมอุปกรณ์การฉีด ได้ที่กองสาธารณสุขฯ โทร. 034 900 441
 
(กิจกรรมในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)
 
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!