5ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

17 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แนะนำ 5ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่าแหย่...ให้โมโห
อย่าเหยียบ...ให้ตกใจ
อย่าแยก...สัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่า
อย่าหยิบ...แย่งจานอาหาร
อย่ายุ่ง...สุนัข-แมว ที่ไม่ได้เลี้ยงเอง
 
สามารถติดต่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด 
ได้ที่กองสาธารณสุขฯ โทร. 034 900 441
(นำกระติกน้ำแข็งมาด้วยนะคะ)
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนแก้ว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!