ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองประชานาถ(ต่อเนื่อง)หมู่ 1 ความยาว 633.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30 สิงหาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองประชานาถ(ต่อเนื่อง)หมู่ 1 ความยาว 633.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง