ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องน้ำประปา 24,000 ใบๆละ 1.90 บ. และค่าขยะ 6,000 ใบๆละ 1.80 บ.

22 ธันวาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องน้ำประปา 24,000 ใบๆละ 1.90 บ. และค่าขยะ 6,000 ใบๆละ 1.80 บ.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง