ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 3 โดยปรับปรุงทาสีอาคารภายนอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 466 ตร.ม. และติดตั้งกันสาดพื่้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

22 เมษายน 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 3 โดยปรับปรุงทาสีอาคารภายนอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 466 ตร.ม. และติดตั้งกันสาดพื่้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง