ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแคแถว8ม.4 ความยาว 88 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนแคแถว8 ม.4 ความยาว 88 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง