ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ถนนตะวันแดง ม.1 ใช้ท่อคสล. มอก.(ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนนย์กลาง 0.60ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 312 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi

27 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.ถนนตะวันแดง ม.1 ใช้ท่อคสล. มอก.(ชั้น3) ขนาดเส้นผ่านศูนนย์กลาง 0.60ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 312 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)