กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

31 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง