วันที่ประกาศหัวข้อ
26 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขุนแก้วรวมใจลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาผูกผ้าประดับ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พฤษภาคม 2566ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองบางออคร หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง