ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 548
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขุนแก้วรวมใจลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาผูกผ้าประดับ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองบางออคร หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ซื้อน้ำดื่ม ชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ โหล สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ซื้อเครื่องออกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ๙ ชนิด (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา (งานปรับปรุงบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566