ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 501 ถึง 510 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณซอยแคแถว หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 เมษายน 2563
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-7415 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2563
จ้างเหมาติดตั้งฝ้ากันนก พร้อมทาสี 3 ด้าน พื้นที่รวม 47 ตารางเมตร บริเวณห้องประชุมเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา บริเวณหอถังบ้านนางไฉน วาทิน ถึงเลียบคลองขุนแก้ว ถนนบรมราชชนนี หมู่ที่ 1 โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดน้ำเงิน (BS-M) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางยาว 800 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 เมษายน 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด (ปรอทวัดไข้) จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2563
ซื้อสายเมนไฟฟ้าเข้าชุดตู้คอลโทรลควบคุมระบบไฟฟ้าการทำงานของมอเตอร์สูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว จำนวน 1000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูน้ำคลองใหม่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มีนาคม 2563