ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๕ -๐๐๕๖ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานประปา จำนวน ๔ รายการ งานซ่อมแซมท่อเมนประปา บริเวณหัวถนนสาย ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำใต้ดินบ่อบาดาลบ้านกำนันแฉล้ม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการขุนแก้วรวมใจลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาผูกผ้าประดับ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองบางออคร หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ซื้อน้ำดื่ม ชนิดขวด ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐ โหล สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566