ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหอถังบ้านนายอเนก หมู่ที่๔ ตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา บริเวณหน้าหน้าสถานีไฟฟ้า แคแถว หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหอถังแคแถว ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ (บ้านหมอแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2566
จ้างออกแบบก่อสร้างประตูน้ำบริเวณคลองต้นตาล หมู่ 3 ขนาดบาน 2.00x3.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกว้านขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์เกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา งานซ่อมแซมท่อเมนประปา บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๘ (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2566
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย (กองวสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังดักไขมัน ขนาด ๔๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2566