ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2566
ซื้อเครื่องออกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ๙ ชนิด (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา (งานปรับปรุงบริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน นักเรียน ๒๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ (ถุง) และ ชนิดยูเอชที (กล่อง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนวัดประชานาถและโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ และช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ จำนนวนนักเรียน ๓๐๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และ ชนิดยูเอชที ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว จำนวน ๒๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานประปา (กองช่างเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรครติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2566