ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 552
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 เมษายน 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๗๑๖๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลังเทศบาลตำบลขุนแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566
ก่อสร้างประตูน้ำบริเวณคลองต้นตาล หมู่ 3 ขนาดบาน 2.00x3.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องกว้านขนาด 4 ตัน พร้อมอุปกรณ์เกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์18 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 เมษายน 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมใบรับรองการฉีดและเหรียญห้อยคอสุนัข (ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักผิง พร้อมยางรองขา (พร้อมสกรีนตามที่หน่วยงานกำหนด) จำนวน ๒๐๐ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2566